ד"ר יואב בן-דב | www.bendov.info | yoav ben-dov

 

טארוט CBD של מרסיי

CBD Tarot de Marseille

Марсельское Таро КБД

 

 

 

 

 

 

שיחזור נאמן למקור של קלפי הטארוט המסורתיים

על פי חפיסת הקלפים המשפיעה והמוערכת ביותר

שהדפיס Nicholas Conver בשנת 1760 במרסיי

 

 

 

 

 

 

copyright notice: you are welcome to use the card designs for non-commercial purposes (i.e. websites, home printing etc.) under the creative commons 3.0 by-nc-sa licence. see here for details. credit to be given as: CBD Tarot de Marseille by Dr. Yoav Ben-Dov, www.bendov.info (link if applicable).

 

זכויות יוצרים: אתם מוזמנים להשתמש בציורי הקלפים למטרות לא מסחריות (למשל באתרי אינטרנט, הדפסה ביתית וכו') בתנאי רשיון של creative commons 3.0 by-nc-sa licence. ראו כאן לפרטים. נוסח הקרדיט: טארוט CBD של מרסיי מאת ד"ר יואב בן-דב, www.bendov.info (לינק אם רלוונטי).